Fiskebestämmelser

 

 

Följande bestämmer gäller inom fiskevårdsområdet:

 

 

  • Nätfiskeförbud råder 300 meter från Ryssjöåns inlopp i Ågsjön samt en radie 300 meter från Ågsjöns utlopp.

 

  • Nätfiskeförbud och båtförbud gäller i Stora Öratjärn. Max 3 ädelfiskar per dygn

 

  • Fiske i Isalaån tillåtet tiden 1 maj till 1 september.

 

  • Abborrtjärnen.  Endast fiske med särskilt kort, vilket kan köpas i automat vid sjön.

 

  • Vid nätfiske får 5 nät användas, dock 3 i följd, max 100 m.  Därefter lucka 100 meter.  Näten skall vara märkta med namn.

 

  • Fiskekortsinnehavare har rätt till handredskapsfiske (pimpelspö, dragrodd, kastspö, metspö samt angeldon).

 

  • Samtliga kort gäller som familjekort där barn under 16 år inräknas.

 

Tjuvfiske beivras.  Fiskekort skall kunna uppvisas för fiskepolis.

 

Håll naturen ren.  Skräpa inte ner !

 

 

 

 

Svärdsjön-Ågsjöns FVOF © 2010

www.svardsjo-agsjonfiske.se